Wprawdzie o formule ,,mechanizm podzielonej płatności” w ostatnich czasach wyrażono opinię i napisano już dużo, należy w skrócie powtórzyć fundamentalne zasady jego działania. Dotychczas dowolny z przedsiębiorców miał do dyspozycji przynajmniej jeden rachunek bankowy. Od lipca 2018 roku dowolny bank, w którym firma dysponuje kontem, otworzył pomocniczy wydzielony rachunek VAT. Jest on konieczny, albowiem od początku lipca 2019 roku klient ma prawo wykonać spłatę za fakturę na rzecz sprzedawcy w formule podzielonej płatności. Kiedy wykorzysta tą możliwość, to suma podatku (komplet bądź człon) – dostanie się na przytoczony rachunek VAT kontrahenta. Z kolei suma odpowiadająca wartości odsprzedaży netto, znów w komplecie bądź części, dostanie się na jego standardowe konto bankowe, jednak może zostać ona rozliczona odmienną procedurą, czyli przez płatność gotówką bądź kompensatę.

Wyświetlanie jednego wyniku