Prawidłowy Wzór Pieczątki Z Uprawnieniami Pomiarowymi.

Prawidłowy Wzór Pieczątki Z Uprawnieniami Pomiarowymi.

Pieczątki z uprawnieniami nie są wymagane prawnie ale wydać kilka zł powinno się się dla uproszczenia dokumentacji. Wielu ludzi jest przywykłych do druczków z pieczątkami. Raport z pomiarów powinien obejmować czytelnie napisane imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska osób wykonujących pomiary razem z oznaczeniami uprawnień i naturalnie podpisami. Bez zapisu o uprawnieniach budowlanych pieczątka taka ma możliwość składać się z 4 5 wersów. W większości przypadków jest to wystarczająca wielkość. Porównując takie pieczątki z wzorem pieczątek radców czy medyków, wszak na żadnej z nich nie odnajdziemy kompletnego zakresu wymaganych kwalifikacji. Ponadto zleceniodawca posiada zawsze prawo zażądać skontrolowania świadectwa kwalifikacji bądź dołączenia kopii uprawnień. Często wymagane jest, aby na pieczątce z uprawnieniami, pozostawał numer uprawnień, poziom napięcia do jakiego podana osoba ma uprawnienia a także termin ważności uprawnień. Takie wymóg stawia Inspekcja Pracy, która twierdzi, iż fundamentalną informacją pozostaje właśnie termin ważności. Wszak z Inspekcją Pracy się nie debatuje, egzekwuje się rozumie się takich informacji. Inspektorzy twierdzą, iż dla nich priorytetowe jest, ażeby na od razu zweryfikować czy wykonujący pomiary posiada aktualne uprawnienia. Zakres pozostaje jakby mniej istotny… Z racji warunków wykonywania zawodu polecamy pieczątki kieszonkowe.

Typowy układ pieczątki z uprawnieniami:

Jan Kowalski
Uprawniony do wykonywania i dozoru
w zakresie prac kontrolno-pomiarowych
przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych
E1-numer uprawnień; D1-numer uprawnień

Uprawniony do kontroli
i pomiarów elektrycznych
urządzeń, instalacji i sieci
Jan Kowalski
'E” nr…… ( wydawca)
„D” nr……(wydawca)

OBSŁUGA, KONSERWACJA, NAPRAWY, MONTAŻ, POMIARY
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
Jan Kowalski
zaśw. kwalif. „E” Nr xxxxxxx/xxxx
zaśw. kwalif. „D” Nr yyyyyyy/yyyy