Pieczątka firmowa. Trzeba czy WARTO posiadać?

Mimo słusznego zniesienia obowiązku posiadania pieczątki firmowej, istnieje wiele powodów dla których pieczątka jest nie tyle racjonalnym wydatkiem, co strzałem w dziesiątkę dla Twojej firmy. Nowe technologie otwierają drzwi do świata precyzyjnych odbić, wielokolorowych grafik lub zdjęć. Już dawno stemple przestały być wyłącznie nośnikiem suchych danych teleadresowych, choć i ta zwyczajna zaleta pozostawienia dokładnego kontaktu w sekundę jest nie do przecenienia. Każdą przestrzeń warto wykorzystać jako nośnik reklamy. Możemy zapłacić górę pieniędzy za kampanię billboardową, lecz dlaczego nie skorzystać z przestrzeni reklamowej bez dodatkowych kosztów. Nasze pieczęcie wykonują nawet 30 tysięcy odbić, bez uzupełniania tuszu. Umieść na nich logo, hasło reklamowe, dodatkowy kolor, wybierz nietypowy rozmiar – kółko, kwadrat, dodaj zdjęcie…. Profesjonalnie wykonany projekt i doskonała jakość z pewnością zauważy wielu Twoich klientów, a Twoja firma zyska na wizerunku i wiarygodności. Pieczętuj koperty, torebki, kartony, foldery, prospekty, faktury, paragony, karty rabatowe i wszędzie gdzie uzna twoja mała agencja reklamowa zamknięta w formie pieczątki.

Wielu ludzi otwierających firmę nad zakupem pieczątki. Pieczątki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego nie jest obowiązkiem. Jednak poszczególne zawody nie wymagają, aby ich przedstawiciele posługiwali się pieczątką celem nadania wiarygodności wypisywanym przez siebie dokumentom. Urzędnicy nagminnie uważają, że posiadanie pieczątki w firmie jest obowiązkowe, jednak przepisy naszego prawa nie nakazują przedsiębiorcom wyrobienia pieczątki. Generalnie jednak większość firm wyrabia pieczątkę, ponieważ pieczątka firmowa w powszechnym zwyczaju jest narzędziem potwierdzającym wagę dokumentu, nadającym mu wiarygodność.

Fakty dotyczące obowiązku wyrobu pieczęci:
1. Nie ma przepisów nakazujących przedsiębiorcom posiadanie pieczęci.
2. Zapisy w ustawach i rozporządzeniach wskazują, że część specjalistów ma obowiązek posiadania pieczątki. Do profesji, w których posiadanie pieczęci jest wymagane zalicza się: instruktorów jazdy, czy pracowników jednostek administracyjnych typu urzędy, szkoły, lekarzy specjalistów, położne, lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych,
3. W żadnej z ustaw nie ma ogólnego przepisu nakładającego na przedsiębiorców dokonujących określonych czynności w relacjach z organami publicznymi obowiązku wyrobienia i posługiwania się pieczątką firmową. Są zapisy w aktach normatywnych o podbijaniu pieczątki firmowej. Ma to związek z wzorami dokumentów, drukami, formularzami organów biurokracji państwowej.
4. W każdym przypadku według prawników postulaty krajowych urzędników względem właścicieli firm tłumaczy się zwykle starymi przyzwyczajeniami, bowiem od wielu lat pieczątki dodają wiarygodności pismom, podaniom i innym dokumentom w obiegu urząd-firma.