Tag Archives: wzór pieczątki z uprawnieniami

Prawidłowy wzór pieczątki z uprawnieniami pomiarowymi.

Pieczątki z uprawnieniami nie są wymagane prawnie ale wydać kilka zł powinno się się dla uproszczenia dokumentacji. Wielu ludzi jest przywykłych do druczków z pieczątkami. Raport z pomiarów powinien obejmować czytelnie napisane imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska osób wykonujących pomiary razem z oznaczeniami uprawnień i naturalnie podpisami. Bez zapisu o uprawnieniach budowlanych pieczątka taka ma możliwość składać się z 4 5 wersów. W większości przypadków jest to wystarczająca wielkość. Porównując takie pieczątki .