Pieczątki imienne, zwane również pieczątkami podpisowymi, jak sama nazwa wskazuje, zwierają w treści imię i nazwisko oraz miejsce na podpis. Często w tego typu pieczątkach dodatkowo zawarta jest informacja o funkcji danej osoby, tytule naukowym, nazwie firmy lub numerze prawa wykonywania zawodu. Pieczątką imienną często posługują się prezesi, członkowie zarządu, lekarze, pielęgniarki i inne osoby poświadczające dokumenty. Istnieje możliwość automatycznego odbicia odręcznego podpisu, tak zwanej faksymili. W tym przypadku potrzebujemy skanu podpisu w możliwie jak najlepszej rozdzielczości. Na naszej stronie online znajdą Państwo przykładowe wzory pieczątek imiennych, jednak każde zlecenie traktujemy indywidualnie i dlatego wzory traktujemy jedynie poglądowo, tworząc indywidualny projekt dla każdego klienta.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8