e-pieczatki24.pl

PIECZĄTKA PSYCHOLOGA – JAK POWINNA WYGLĄDAĆ?

W różnych zawodach utrwaliły się specyficzne zasady dotyczące wyglądu stempli. Właściwie zaprojektowana pieczątka nie tylko ułatwia codzienne podbijanie dokumentów – świadczy też o profesjonalizmie. W przypadku zawodu jakim, jest psycholog, właściwe zbudowanie zaufania między nim a pacjentem jest jednym z priorytetów. Czy wzór stempla dla przedstawicieli tego zawodu powinien zawierać jakieś konkretne informacje?

Dane o specjalizacji

Wzór pieczątki psychologa powinien spełniać ściśle określane warunki jedynie w kilku przypadkach. Dotyczą one usług oferowanych przez psychologów działających w kilku specjalizacjach dotyczących:

– przeprowadzania badań kierowców i udzielania im pozwolenia na wykonywanie zawodu

– wydawania pozwoleń na posiadanie broni

– pełnienia funkcji doradcy zawodowego zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

W tych trzech przypadkach na wzorze pieczątki koniecznie powinny znaleźć się informacje na temat typu specjalizacji, podstawy prawnej, zgodnie z którą została ona nadana, a także – jeśli istnieje taka możliwość – numeru ewidencyjnego.

Pieczątka psychologa – z czego wynikają niejasności co do jej wzoru?

Dlaczego w przypadku tej profesji wzór stempla narzucony jest tylko w tych trzech wypadkach? Niewiele osób zdaje sobie sprawę z kontrowersji związanych z tym zawodem. Osoby, które się w nim realizują, nie są bowiem lekarzami – do jego wykonywania nie jest wymagane ani posiadanie pozwolenia, ani skończenie studiów na uczelni medycznej. Specyfika tej pracy polega jednak na dbaniu o zdrowie psychiczne osób odwiedzających gabinet. Psychologom zależy więc na zbliżonym do lekarzy traktowaniu.

W przypadku osób udzielających świadczeń medycznych posiadanie pieczątki jest praktycznym wyborem – stempel przydaje się bowiem podczas zakładania i prowadzenia kart pacjenta czy też wydawania recept, zaświadczeń i skierowań. Psychologowie nie mają obowiązku posiadania własnego stempla. Nie wypisują bowiem żadnych recept ani nie udzielają zwolnień lekarskich. Ich praca wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, dlatego od tej reguły istnieją wyjątki, które wymieniliśmy powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *