All posts by Administrator Pieczątek

Pieczątka pielęgniarki i położnej.

Pieczątka pielęgniarki i położnej.

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej ustaliła w paragrafie pierwszym wytyczne dotyczące ich treści. Wzór pieczątki pielęgniarki i położnej powinien zawierać: 1. imię i nazwisko 2. tytuł zawodowy a. magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa b. licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa c. pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana d. pielęgniarka lub położna 3. uzyskane specjalizacje 4. numer prawa wykonywania zawodu Pielęgniarka .