All posts by Administrator Pieczątek

Prawidłowy wzór pieczątki z uprawnieniami pomiarowymi.

Pieczątki z uprawnieniami nie są wymagane prawnie ale wydać kilka zł powinno się się dla uproszczenia dokumentacji. Wielu ludzi jest przywykłych do druczków z pieczątkami. Raport z pomiarów powinien obejmować czytelnie napisane imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska osób wykonujących pomiary razem z oznaczeniami uprawnień i naturalnie podpisami. Bez zapisu o uprawnieniach budowlanych pieczątka taka ma możliwość składać się z 4 5 wersów. W większości przypadków jest to wystarczająca wielkość. Porównując takie pieczątki .
Pieczątka pielęgniarki i położnej.

Pieczątka pielęgniarki i położnej.

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej ustaliła w paragrafie pierwszym wytyczne dotyczące ich treści. Wzór pieczątki pielęgniarki i położnej powinien zawierać: 1. imię i nazwisko 2. tytuł zawodowy a. magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa b. licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa c. pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana d. pielęgniarka lub położna 3. uzyskane specjalizacje 4. numer prawa wykonywania zawodu Pielęgniarka .